Objavljen je sklep ministra, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2019/2020.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je minister s sklepom dne 21. 6. 2019 izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbral štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020. To so: biologija, zgodovina, šport in tuji jezik.

S sklepom in prilogo, ki sta objavljena, je razvidno iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni šoli.

Vir: MIZŠ, 2. 9. 2019

(Skupno 298 obiskov, 1 današnjih obiskov)