Več kot 85 % vsega nadaljnjega izobraževanja je bilo še vedno namenjenih za potrebe poklicnega dela. Nekoliko manj udeležb v jezikovnih programih.

Poleg vozniških šol izvedejo še vedno največ programov nadaljnjega izobraževanja specializirane organizacije za izobraževanje odraslih

V šolskem letu 2008/2009 je bilo v Sloveniji 380 izvajalcev nadaljnjega izobraževanja; vsi so skupno izvedli skoraj
25.000 programov in zabeležili 327.000 obiskov slušateljev, to je več kot za 10 % več kot v predhodnem šolskem letu. Za malo manj kot 10 % se je povečal tudi obseg pedagoških ur, opravljenih v tej obliki izobraževanja.

Več SURS

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)