MVZT v skladu z ožjimi področji tehnološkega razvoja v okviru instrumenta »Razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013, ki jih je sprejela Vlada 29. julija. napoveduje javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013.

Osnutek javnega razpisa je objavljen na spletni strani MVZT. Mnenja, pobude in morebitna vprašanja, povezana z razpisom, ministrstvo sprejema do četrtka, 5. avgusta, do 9. ure na naslov: infokc.mvzt(at)gov.si.

Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerja iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, ter so usmerjeni predvsem v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.

Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo do konca obdobja namenilo za izvedbo javnega razpisa za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013, je do največ dobrih 45 milijonov evrov. Od tega bo 85 odstotkov delež evropskih sredstev, 15 odstotkov pa bo delež sredstev slovenske udeležbe.

Na razpisu bodo lahko sodelovali konzorciji, sestavljeni iz najmanj štirih lastniško nepovezanih podjetij, dveh javno raziskovalnih organizacij in zavoda, ki je hkrati prijavitelj programa in v primeru izbora nastopa kot pogodbeni partner ministrstvu. Raziskovalno-razvojna dejavnost bo sofinancirana v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Več MVZT… 
 

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)