Sklad bo predvidoma v petek, 23. junija 2017, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Namen javnega razpisa bo povračilo šolnin za pridobitev višje izobrazbe do vključno V. stopnje izobrazbe.
Do sofinanciranja bodo upravičeni tisti posamezniki, ki so pred programom, za katerega bodo uveljavljali šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018. Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). Prednost v okviru posameznega odpiranja oz. obravnave vlog bodo imele popolne vloge tistih posameznikov, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program bili stari več kot 45 let.

Posamezni prijavitelj bo lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500 EUR. 

Sklad bo 27. junija 2017 ob 10. uri v stavbi Slovenijales izvedel informativno delavnico, kjer bo predstavljen razpis in prijavni obrazci, v nadaljevanju bodo na voljo za vse dodatne informacije. Prijave zbirajo tukaj

Potencialnim prijaviteljem sklad svetuje, da pred oddajo vloge natančno preberejo besedilo javnega razpisa, predvsem predmet in pogoje za kandidiranje ter da pregledajo razpisno dokumentacijo. 

Za dodatne informacije so na voljo:

  • telefon: 01 434 10 81

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR.

Vir:  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 20. 6. 2017

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)