Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predvidoma v drugi polovici julija 2016 v Uradnem listu in na spletni strani sklada objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2016/17.

V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

Sofinanciranje bodo lahko pridobili naslednji projekti, ki:

  • se bodo izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1),
  • bodo spodbujali medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

Rok za oddajo vloge: 10. 10. 2016

Viri in več informacij: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 11. 7. 2016 in MIZŠ, 12. 7. 2016

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)