Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvje na svoji spletni strani objavil dva javna poziva:

Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov, predvsem:

a) kandidatov – študentov ter

b) rednih in izrednih profesorjev z naslednjih področij: Dramska umetnost, Oblikovanje, Humanistika – jeziki, Novinarstvo in obveščanje, Pravne vede, Vede o živi naravi, Fizika, Proizvodne tehnologije, Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, Socialno delo, Osebne storitve, Fizioterapija, Kineziologinja, Transportne storitve, Varstvo okolja, Varovanje.

Rok za prijave kandidatov je ponedeljek, 29. 6. 2015. Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni poziv za vpis v register strokovnjakov« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu. Rok za prijavo kandidatov je 31. 8. 2015.

Celotno besedilo javnega poziva (.pdf).

Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, telefon: 01 400 5776.

 

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)