Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je v aprilu 2013 obiskala komisija ECA (Evropski konzorcij za akreditacije v visokem šolstvu) in ESU (Evropska študentska zveza) in opravila zunanjo evalvacijo agencije. Preverjala je, ali agencija deluje skladno s 16 evropskimi standardi in smernicami (European Standards and Guidelines for Quality Assurance – ESG). Na osnovi pozitivne ocene je bil NAKVIS 23. oktobra 2013 vpisan v evropski register EQAR zaupanja vrednih evropskih agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (www.eqar.eu). EQAR sedaj združuje 32 agencij. Register so ustanovile ENQA (www.enqa.eu), ESU (www.esu-online.org), EUA (www.eua.be) in EURASHE (www.eurashe.eu) in z njim omogočile povečanje preglednosti zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu v Evropi.

Med prazniki so prejeli še eno za NAKVIS prijetno novico. V decembru letos bo NAKVIS sprejet v skupino MULTRA. Gre za skupino agencij za zagotavljanje kakovosti (Avstrija, Nizozemska, Nemčija, Španija, Poljska, Francija, Danska, Kolumbija), ki jim bo olajšano medsebojno priznavanje skupnih študijskih programov (www.ecaconsortium.net/ecapedia/MULTRA). MULTRA je okrajšava za multilateralni sporazum za medsebojno priznavanje akreditacijskih odločb pri skupnih študijskih programih. To je še en uspešen korak NAKVIS k tvorbi skupnega evropskega visokošolskega sistema EHEA (www.ehea.info) in s tem povezani internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva.

Vir: NAKVIS, november 2013

Dodatek december 2013: Sporazum je začel veljati 11. decembra 2013 in velja tri leta. Tudi na tak način se NAKVIS zavzema za internacionalizacijo visokega šolstva v domačem in evropskem visokošolskem prostoru. Poleg tega se večata njegova vloga in pomen v mednarodnem prostoru, kar pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega visokošolskega prostora in uveljavljanju slovenskih diplom.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)