Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvo obvešča, da je izšel Vodnik po zunanjih presojah visokošolskih zavodov (zavod) in študijskih programov ter višjih strokovnih šol (šola) v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih. Zasnovan je kot pripomoček za presoje na vsebinsko in strokovno globlji, kakovostnejši ravni ter kot vodilo pri delu strokovnjakov agencije in tudi drugih deležnikov. Osnutek vodnika in ustreznost njegovih usmeritev za pravilno presojo so dve leti preizkušali tako strokovni delavci, svet agencije in strokovnjaki kot številni zavodi in šole v samoevalvacijskih postopkih.

Po temeljiti predstavitvi lastnosti presoj in odmikov je prikazano presojanje zavodov, študijskih programov in šol po področjih presoje in standardih kakovosti, predpisanih za posamezno vrsto akreditacije in evalvacije. Vsaka vrsta je obravnavana posebej, in sicer po veljavnih standardih kakovosti iz meril za akreditacijo in evalvacijo, ki jih morajo zavodi ali šole izpolniti, merilih za presojo vsakega standarda posebej, morebitnih posebnostih pri tem s pojasnili, v analizah ugotovljenih napakah ali nedoslednostih pri presojanju in usmeritvah za pravilno presojo z opozorilom, katerim najpogostejšim odmikom se moramo izogibati.

Vodnik ni namenjen le strokovnjakom agencije ali kandidatom zanje, temveč tudi zavodom in šolam, strokovnim delavcem in članom sveta agencije pa tudi drugim zunanjim deležnikom. Njegov osrednji in najpoglavitnejši del, namenjen presoji izpolnjevanja standardov kakovosti, bo uporaben tudi za zavode in šole pri samoevalvaciji in pripravi na akreditacijo ali zunanjo evalvacijo agencije.

Vir in več informacij: NAKVIS, 10. 1. 2023

(Skupno 71 obiskov, 1 današnjih obiskov)