Projekt NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko v sodelovanju z drugimi partnerji, je bil izbran na razpisu podjetja Google CS4HS (Computer Science for High School).

Cilj projekta je vzpostaviti skupnost učiteljev in profesorjev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi gradivi in orodji s poudarkom na poučevanju programiranja. Aktivno delovanje skupnosti bodo spodbujali predvsem »mojstri učitelji« in sicer preko regijskih usposabljanj in srečanj v živo.

V mesecu avgustu so bile uspešno izvedene delavnice za mojstre učitelje. Na delavnici so pripravili tako gradiva za poučevanje programiranja kot tudi gradiva za izvedbo regionalnih delavnic.

Vsebina sledi pred kratkim izdanemu učbeniku Računalništvo in informatika 1, E-učbenik za informatiko v gimnaziji (izdale so ga UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT).

Ker je poudarek na poučevanju programiranja, je uporabljeno še okolje Projekt TOMO (razvili so ga na UL FMF), v katerem je zbirka nalog z možnostjo preverjanja pravilnosti delovanja pripravljenih rešitev.Za delo skupnosti bo uporabljena spletna učilnica na portalu SIO, kjer bodo učne priprave s primeri, forumi ter druga orodja za sodelovalno delo.

Vabljeni, da se udeležite regionalne delavnice, kjer boste skupaj z vašimi kolegi mojstri učitelji spoznali nova gradiva (spletno učilnico, učne priprave in naloge) in se jih naučili uporabljati pri pouku. Stem se boste tudi vi aktivno vključili v skupnost.

Regionalna delavnica se bo izvedla v dveh srečanjih:

  • prvo srečanje bo 25. ali 26. novembra,
  • drugo srečanje pa 16. ali 17. decembra 2016.

Datum in prostor regionalnih srečanj je odvisen od posamezneregije, zato se za dodatne informacije obrnite na vodje regionalnih skupin.

Povezave:

Vir: SIO, 27. 10. 2016

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)