3316. zasedanje Sveta EU (EYCS) za področje izobraževanja, mladine in športa se bo začelo 20. 5. ob 10:00 s formalnim delom na področju izobraževanja (do predvidoma 13:00), sledilo bo kosilo ministrov za izobraževanje, kjer bodo ministri razpravljali o vlogi izobraževanja in usposabljanja v strategiji EU 2020. Formalno zasedanje na področju mladine se bo predvidoma začelo po kosilu (ob 15:00) in se zaključilo ob 17:30. Zasedanje za področji izobraževanja in mladinske politike bo vodil grški minister za izobraževanje, g. Konstantinos Arvanitopoulos.

Drugi dan zasedanja (21. 5.) bo na dnevnem redu formalni del zasedanja na področju športa, ki se bo začelo ob 15:00 in se predvidoma zaključilo ob 18:00. Zasedanje Sveta za področje športa bo vodil grški minister za kulturo in šport, g. Panos Panagiotopoulos.

Komisijo bo tekom celotnega zasedanja Sveta EYCS zastopala komisarka ga. Androulla Vassilou, slovensko delegacijo za področja izobraževanja, mladine in športa pa bo vodil minister dr. Jernej Pikalo.

IZOBRAŽEVANJE Na zasedanju Sveta za področje izobraževanja pričakujemo sprejem predhodno usklajenih Sklepov Sveta o učinkovitem izobraževanju učiteljev, Sklepov Sveta o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc ter Sklepov Sveta o zagotavljanju kakovosti pri podpiranju izobraževanja in usposabljanja.   Sledil bo najpomembnejši del zasedanja in sicer razprava ministrov na temo novih priložnosti in izzivov čezmejnega izobraževanja. PRED predvideva razpravo v smeri zagotavljanja kakovosti in vzajemnega priznavanja pri izobraževanju z odprtimi viri, pri franšizah in pri nadnacionalnem izobraževanju. Predsedujoči bo ministre povabil k interaktivni, prosti in živahni razpravi, v kateri se bodo ministri lahko odzvali na katerokoli temo v povezavi z čezmejnim izobraževanjem. SI minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Pikalo bo v razpravi poudaril izkušnje in izzive slovenske pilotne pobude »OpeningUpSlovenia« ter ministre povabil k bolj aktivni vlogi pri zagotavljanju možnosti študija v EU za mlade iz držav zahodnega Balkana.

Pod točko razno bo komisarka ministre informirala o projektu »U-Multirank«, ki vzpostavlja večdimenzionalno razvrščanje univerz, IT delegacija pa bo predstavila delovni program prihodnjega predsedstva.

Predvidoma ob 13:00 bodo ministri za izobraževanje ob neformalnem kosilu razpravljali o vlogi in prispevku izobraževanja in usposabljanja v okviru strategije EU2020 do sedaj in v prihodnje.

MLADINA Po kratkem uvodu predsedstva bo GR minister pozval ministre k potrditvi Resolucije Sveta o pregledu procesa strukturiranega dialoga, vključno s socialnim dialogom, Resolucije Sveta o delovnem načrtu EU za mladino in k potrditvi Sklepov Sveta o spodbujanju podjetništva mladih za pospešitev socialnega vključevanja mladih.

Sledila bo razprava ministrov  o spodbujanju podjetniške miselnosti mladih.  PRED je za uvodničarja v razpravo povabilo g. Konstantinosa Kolliasa (predsednika grške gospodarske zbornice), ki bo k razpravi prispeval z vidika svojih izkušenj s področja spodbujanja podjetništva. GR minister bo nato kolege pozval k interaktivni razpravi, v kateri se bodo lahko odzvali na katerokoli temo ali trditev uvodničarja, lahko pa tudi predstavijo svoje dobre izkušnje, predloge in ideje glede spodbujanja podjetniške miselnosti mladih.

Pod točko razno bo predsedujoči ministre informiral o zaključkih EU konference o mladih, ki je potekala marca v Solunu, nato pa bo predsedstvo povabilo IT delegacijo k predstavitvi delovnega programa prihodnjega predsedstva.

ŠPORT Formalno zasedanje Sveta na področju športa se bo pričelo s sprejetjem Sklepov Sveta o enakosti spolov v športu ter sprejetjem Resolucije Sveta o delovnem načrtu EU za šport za obdobje 2014-2017. Besedilo sklepov Sveta je bilo na delovnih ravneh Sveta usklajeno, vendar pa NL meni, da je vsebina besedila v pristojnosti DČ in ne EU, zato bo na Svetu predvidoma podala izjavo, ne bo pa blokirala sprejetja.

Najpomembnejši del zasedanja dela za šport bo predstavljala razprava ministrov na temo gospodarske, socialne in okoljske vzdržnosti večjih športnih dogodkov. PRED je za uvodničarja v razpravo povabilo g. Davida Grevemberga (izvršnega direktorja Glasgow 2014 iger Commonwealth), ki bo k razpravi prispeval z vidika organizacije letošnjih iger »Commonwealth«. Predsedujoči bo ministre po uvodnem prispevku povabil k predstavitvi mnenj in izkušenj s športnimi dogodki. PRED opozarja naj bodo ministrski posegi kratki (največ 2 minuti), da bi omogočili vsaj nekaterim, da se oglasijo večkrat. SI minister se bo osredotočil na predstavitev rezultatov organizacije evropskega košarkarskega prvenstva v Sloveniji jeseni 2013.

V zaključnem delu zasedanja bo GR minister delegacijam kratko poročal o zasedanju upravnega odbora svetovne protidopinške organizacije WADA, ki je potekalo 17. in 18. 5. v Montrealu.   Ob koncu zasedanja Sveta EYCS bo IT delegacija pod točko razno predstavila še delovni program na področju športa za drugo polovico leta 2014.

Napoved SPBR za 3316. zasedanje Sveta EU (EYCS) za področje izobraževanja, mladine in športa – 20. in 21. maja 2014 v Bruslju – je pripravljena na podlagi osnutka dnevnega reda 2666/14 ter priprav zasedanja Sveta na ravni pristojnih delovnih teles: Odbora za izobraževanje, DS za mladino, DS za šport in COREPER 1.

Zapisala: Maja Mihelič Debeljak, svetovalka za področje izobraževanja, mladine in športa na Stalnem predstavništvu RS pri EU

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)