Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki bo potekal 12. decembra 2014 v Bruslju, bo tekom celodnevnega zasedanja obravnaval področji izobraževanja in mladine.

Zasedanje se bo pričelo 12. 12. 2014 ob 10:00 s formalnim delom na področju izobraževanja, sledilo bo kosilo ministrov za izobraževanje, kjer bodo ministri razpravljali o dodani vrednosti EU programov mednarodne mobilnosti v univerzitetnih učnih načrtih. Formalno zasedanje na področju mladine se bo predvidoma pričelo po kosilu in se zaključilo ob 17:45.

Zasedanje za področje izobraževanja bo vodila italijanska ministrica za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskave ga. Stefania Giannini, zasedanje za področje mladinske politike pa državni sekretar, pristojen za mladino,
g. Luigi Bobba.

Komisijo bosta zastopala komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport g. Tibor Navracsics in komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, spretnosti in mobilnost delavcev ga. Marianne Thyssen, slovensko
delegacijo pa bo vodila ministrica za izobraževanje, znanost, mladino in šport dr. Stanislava Setnikar Cankar.

Izobraževanje

Na zasedanju Sveta za področje izobraževanja pričakujemo poleg odobritve točk iz liste A sprejetje predhodno usklajenih Sklepov Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Sledil bo najpomembnejši del zasedanja, in sicer razprava ministrov za izobraževanje o gospodarskih razlogih za izobraževanje in usposabljanje v okviru vmesnega pregleda strategije Evropa 2020.

PRED predvideva razpravo v smeri vloge izobraževanja in usposabljanja pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 ter medsektorskega povezovanja in predlogov za prenovo strategije, ki jo bo Komisija predložila spomladi 2015.

Uvodoma bo Komisar Navracsics predstavil kratko poročilo Komisije o gospodarskih vidikih izobraževanja in usposabljanja, ki ga je Komisija skupaj z raziskovalno mrežo EENEE pripravila za razpravo. Predsedujoči
bo ministre za izobraževanje povabil k razpravi, v kateri bodo tokrat zaradi medsektorskega povezovanja s prispevki in svojim pogledom sodelovali tudi trije gostujoči ministri za zaposlovanje (Italija, Latvija in Luksemburg).

Pod točko razno bo LV ministrica za izobraževanje in znanost predstavila delovni program prihajajočega predsedstva. Predvidoma ob 13:30 bodo ministri za izobraževanje ob neformalnem kosilu razpravljali o dodani vrednosti EU programov mednarodne mobilnosti v univerzitetnih učnih načrtih s poudarkom na vprašanju kako izboljšati izkušnje Erasmus mobilnosti s strukturiranim vključevanjem mednarodne učne mobilnosti v redne učne načrte.

Mladina

Po kratkem uvodu predsedstva bo italijanski državni sekretar, pristojen za mladinsko politiko, pozval ministre k potrditvi Sklepov Sveta o spodbujanju dostopa mladih do pravic zaradi krepitve njihove samostojnosti in udejstvovanja v civilni družbi. Predsedujoči bo ministre na kratko seznanil o zaključkih EU konference o mladih, ki je na temo dostopa mladih do zagotavljanja pravic potekala oktobra letos v Rimu.

Sledila bo razprava ministrov o medsektorskem pristopu k mladinski politiki kot orodju za uspešnejše soočanje s socialno-ekonomskimi izzivi in več ciljnih politik za mlade.

Predsedujoči bo kolege pozval k interaktivni razpravi, v kateri se bodo lahko odzvali na katerokoli temo v okviru medsektorskega sodelovanja, lahko pa tudi predstavijo svoje dobre izkušnje, predloge in ideje za izboljšanje sodelovanja politik za bolj usmerjen in učinkovitejši pristop pri pripravi in izvajanju ustreznih
mladinskih ukrepov.

Pod točko razno bo DE delegacija ministre seznanila z vseevropskim projektom mladih na temo demokratičnih procesov v EU, nato pa bo predsedstvo povabilo latvijsko ministrico k predstavitvi delovnega programa prihodnjega predsedstva.

Ob robu zasedanja Sveta bo dan prej, 11. 12. 2014, v Bruslju potekala konferenca na temo »Izobraževanje v digitalni dobi«, kjer bo dobro prakso Slovenije v enem od panelov predstavljal v. d. generalnega direktorja na MIZŠ Gregor Mohorčič, ministrica dr. Setnikar Cankar pa se bo ob zaključku konference udeležila neuradne večerje, ki jo gostita italijanska ministrica Stefania Giannini in komisar Tibor Navracsics.

 

Zapisala: Maja Mihelič Debeljak

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)