Po najnovejših podatkih za leto 2012, ki jih je Eurostat objavil danes, je večina držav članic EU napredovala pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja. Ti vključujejo zmanjšanje stopnje osipa pod 10 % in povečanje deleža mladih z visokošolsko izobrazbo (terciarno ali enakovredno) na več kot 40 % do leta 2020. Vendar so med državami članicami in med spoloma še vedno velike razlike. Delež mladih v EU, ki predčasno opustijo šolanje, zdaj znaša v povprečju 12,8 %, kar je manj kot leta 2011, ko je bil ta delež 13,5 %. Leta 2012 je v EU 35,8 % prebivalcev med 30. in 34. letom starosti imelo dokončano terciarno izobrazbo, medtem ko je leta 2011 ta delež znašal 34,6 %.

Vir in več informacij na strani Evropske komisije: Napredek pri preprečevanju osipa in povečevanju deleža visokošolskih diplomantov — vendar moški vse bolj zaostajajo, 11. 4. 2013

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)