Načrt integritete je predpisan z zakonom in predstavlja orodje za vzpostavljanje oziroma preverjanje integritete v organizaciji. Služi ugotavljanju in odpravljanju ranljivosti organizacije in njenih zaposlenih v povezavi z nastankom koruptivnih ravnanj.

Kot je razvidno iz avgustovske številke KPK Vestnika, ki ga izdaja Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je obveznost oddaje načrta integritete od 1894 evidentiranih zavezancev do zakonskega roka, 5. junija 2012, izpolnilo 1690 zavezancev, 204 zavezanci načrta integritete še niso oddali. Nekateri zavezanci so načrte integritete komisiji posredovali po zakonskem roku, prejem nekaterih pa po obvestilu zavezancev še pričakujemo.

Z vidika statusnih oblik so načrt integrite-te v celoti oddali inšpektorati, samostojni in neodvisni državni organi, sodišča, tožilstva, upravne enote, univerze, fakultete in višje šole ter bolnišnice.

Med zavezanci, ki načrta integritete niso oddali, sta 2 vladni službi, 18 občin, 3 javni skladi, 7 agencij; med javnimi zavodi pa 1 inštitut, 3 zdravstveni zavodi, 3 zdravstve-ni domovi, 1 lekarna, 2 ljudski univerzi, 15 srednjih šol, 41 osnovnih šol, 4 vrtci, 3 dijaški in študentski domovi, 8 glasbenih šol, 2 knjižnici, 1 varstveno delovni center, 1 center za socialno delo, 6 domov za ostarele, 11 muzejev, galerij, gledališč, arhivov in parkov, 12 javnih zavodov za šport in 55 drugih javnih zavodov.

Vir: KPK

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)