Na Zavodu RS za šolstvo so skupaj s strokovnjaki pripravili navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v  programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja.

Omenjena priporočila med drugim določajo, da naj ocenjevanje znanja v srednjih šolah sledi preverjanju znanja in naj ga šole vpeljujejo koordinirano z učiteljskim zborom, postopno in v skladu z dogovorjenimi oblikami dela. Šole naj aktivnosti ocenjevanja izvajajo tako, da izobraževanje na daljavo predstavlja kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je potekal do 13. marca.

Preverjanje in ocenjevanje se za zaključne letnike zaključi skladno s šolskim koledarjem, to je do 22. 5. 2020. Po tem datumu učitelji dijake organizirano pripravljajo na zaključek izobraževanja do začetka izvajanja mature oziroma do konca pouka v šolskem letu.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 6. 4. 2020

 

(Skupno 133 obiskov, 1 današnjih obiskov)