Sklad v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport pripravlja program sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v obdobju šolskih let šolskih let od 2007 do 2013, katerega namen je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske formalne izobrazbe in izboljšanje zaposlitvenih možnosti posameznikov. Predmet javnega povabila je sofinanciranje šolnin do končane V. stopnje srednješolske izobrazbe.

Cilj posveta je bil spodbuditi predstavnike izobraževalnih institucij, k izmenjavi izkušenj, informacij, stališč in mnenj o stanju na področju izobraževanja odraslih, ki bi pripomogla k boljši pripravi javnega povabila.

Na posvetu so predstavniki izobraževalnih institucij pozdravili pripravo programa. Predvsem so pozitivno ocenili poenostavitve, ki smo jih kot izvajalec programa vključili v javno povabilo. Izrazili so le pomisleke glede izdajanja obvestil o uspehu za posamezno šolsko leto, ki po njihovem mnenju ne morejo biti odraz osebnega izobraževalnega načrta sklenjenega med njimi in slušatelji. Na obvestilo o uspehu, po njihovem mnenju lahko zapišejo le predmete za posamezen letnik in ne predmete za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu.

Predlog predstavnikov šol je bil, da se opravljeni izpiti za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu lahko napišejo na potrdilo o opravljenih izpitih ali na obvestilo o uspehu, izdanemu za potrebe tega programa, ki ga bo predpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 11. 1. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)