V zadnjih dneh v medijih odmeva primer nekdanjega ravnatelja, zoper katerega na sodišču poteka postopek v zvezi z domnevno nezakonitim ravnanjem. Konkretnega primera na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ne morejo komentirati, saj postopek še ni zaključen.

Na MIZŠ so mnenja, da mora v Sloveniji obstajati ničelna toleranca do nasilja. Problematike pojavnosti različnih vrst nasilja v šolah se na ministrstvu zavedajo in jo prednostno rešujejo, saj je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja eden od temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja. To so leta 2016 s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja jasno zapisali tudi v zakon.

Ko pride do nasilja, je potrebno takojšnje ukrepanje. Šola mora takoj, ko na kateri koli način zazna nasilje med vrstniki, ukrepati, in sicer na način, da zaščiti otroka, ki je žrtev nasilja. To lahko stori na različne načine, pomembno je, da žrtev nasilju ni več izpostavljena. V pomoč strokovnim delavcem, kako konkretno postopati v primeru pojava nasilja, je Zavod RS za šolstvo s pomočjo zunanjih strokovnjakov v letu 2016 izdal Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ:

Poleg sistemskih rešitev, na ministrstvu dajejo velik poudarek tudi nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja. Primer je projekt »Le z drugimi smo«, v katerega je vključenih 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Skupaj z Zavodom RS za šolstvo, Policijo, SVIZ in drugimi deležniki redno organizirajo posvete z namenom iskanja skupnih rešitev za uspešnejše in učinkovitejše ravnanje pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja.

Šola skozi različne oblike preventivne dejavnosti in ozaveščanja, ki so izpostavljene tako v obveznem kot razširjenem delu kurikula, senzibilizira učence za prepoznavanje ter ustrezno ukrepanje ob pojavu nasilja.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili tudi posebno spletno stran, ki je namenjena vsem javnostim, predvsem pa strokovnim delavcem, vodstvom šol in staršem, da lahko na enem mestu pridobijo uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Poleg zakonodajnih podlag so na strani povzeta in navedena uporabna strokovna gradiva ter primeri ustreznih reševanj različnih dilem na tem področju.

Varnost in zaščita integritete otrok je in bo vedno njihova prva in ključna skrb. K pojavnosti nasilja v šolah pristopajo aktivno, strokovno in resno. Pri tem je pomembno tudi sodelovanje z drugimi pristojnimi institucijami in starši, saj je šola le eno od okolij, kamor je otrok vključen. Dobrobit naših otrok mora biti skrb celotne družbe.

Vir: MIZŠ, 30. 11. 2018

 

(Skupno 284 obiskov, 1 današnjih obiskov)