Svet Evropske Unije je 26. novembra 2021 sprejel sklepe o upravljanju evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Paktu za raziskave in inovacije v Evropi, v katerih so določene prednostne naloge in okvir racionaliziranega upravljanja ERA, vključno s Programom politike ERA za obdobje 2022–2024.

Program politike ERA je neke vrste katalog prostovoljnih ukrepov ERA za obdobje 2022–2024, s katerimi bi države in Unija prispevali k prednostnim področjem, opredeljenim v Priporočilu Sveta o Paktu za raziskave in inovacije v Evropi. Program politike ERA je na voljo preko povezave, kot priloga Sklepov Sveta o prihodnjem upravljanju ERA – od strani 14 dalje.

Do konca meseca junija morajo države članice Evropski komisji sporočiti, pri katerih ukrepih bi želele sodelovati  in jih uresničevati, zato so na MIZŠ pripravili kratek vprašalnik, kjer vas prosijo za prioritizacijo petih (5) ukrepov, ki se vam zdijo nujno potrebni in h katerim mora Slovenija pristopiti. Evropska komisija bo pristopila k izvajanju le tistih ukrepov, za katere bo interes izrazilo 14 ali več držav članic Unije.

Več informacij o posameznem ukrepu (v angleškem jeziku) je na voljo preko avstrijske platforme namenjeni ERA.

Vir in več informacij: MIZŠ, 27. 5. 2022

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)