Vlada je določila besedilo Zakona o izobraževanju odraslih. Opredelitev vsebine javne službe na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitev javne mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih sta ključni novosti zakona. Zakon tudi odpravlja nekatere nejasnosti v povezavi z izobraževanjem za pridobitev izobrazbe.

Glavni namen zakona je z javno službo na področju izobraževanja odraslih in mrežo izvajalcev javne službe vzpostaviti stabilno in predvidljivo finančno okolje. To bo vplivalo na večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Izvajanje javne službe v lokalnem okolju je ključnega pomena za to, da se zlasti nižje izobraženim in pripadnikom drugih ciljnih skupin svetuje pri vključevanju v izobraževalne programe za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri vključevanju v postopke ugotavljanja in dokumentiranja znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela ter pri za samostojnem učenju. Razmeščanje programa osnovne šole za odrasle je že vzpostavljeno, izvajanje dejavnosti svetovanja, ki je umeščena v javno službo, pa bo na podlagi zakona postalo stabilno in stalno.

Po zakonu se za odrasle izvajajo javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole za odrasle, javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavne izobrazbe in neformalni izobraževalni programi za odrasle.

Zakon določa tudi pogoje za izvajalce dejavnosti in pogoje za strokovne delavce, ki izvajajo svetovalno dejavnost, ki se izvaja v okviru javne službe. Prav tako vpeljuje novosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti, ki se izvajata v izobraževalnih programih za odrasle in dejavnostih, ki se financirajo iz javnih sredstev.

odrasli 01

Vir: MIZŠ, 26. 10. 2017

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)