Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 11. maja 2016 sprejela direktivo (EU) 2016/801 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Direktiva združuje dve obstoječi direktivi (2004/114/ES in 2005/71/ES) ter pojasnjuje in izboljšuje pogoje za državljane tretjih držav na zgoraj omenjenih področjih.

Direktiva določa:

  • pogoje za vstop in prebivanje za obdobje, daljše od 90 dni, na ozemlju držav članic ter pravice državljanov tretjih držav, kadar je ustrezno, pa tudi njihovih družinskih članov, za namen raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva ali prostovoljskega dela v Evropski prostovoljski službi in, če se države članice tako odločijo, v okviru programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov, prostovoljskega dela izven Evropske prostovoljske službe ali dela varušk au pair;
  • pogoje za vstop in prebivanje raziskovalcev in, kadar je ustrezno, njihovih družinskih članov ter študentov iz točke (a) ter njihove pravice v državah članicah, ki niso država članica, ki državljanu tretje države prva izda dovoljenje na podlagi te direktive.

Vir in več informacij: Evropski parlament, 11. 5. 2016 in Uradni list Evropske unije L 132/21

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)