21. oktobra 2010 je Evropski svet ministrov za zaposlovanje na srečanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošniške zadeve sprejel odločitev o določitvi novih smernic za države članice na področju zaposlovalnih politik. Sprejetje so pozdravili kot pomemben korak k uresničevanju strategije Evropa 2020 za rast in zaposlovanje. Pomembno pri sprejetju novih smernic je, da je Svet poudaril, da je za povečanje participacije oseb v starosti od 20 do 64 let na trgu dela za 75 % do leta 2020 ključen večji poudarek na izboljšanju prehoda mladih od izobraževanja do zaposlenosti.

Nove smernice zaposlovalne politike vsebujejo pet pomembnih ciljev EU, od katerih trije služijo kot smernice za politike držav članic na področju participacije na trgu dela, boja proti socialni izključenosti ter kakovosti in izvedbi izobraževanj in sistemov usposabljanja. Glavni cilj izboljšanja kakovosti izobraževanja ter sistemov usposabljanja in povečanja njihovega izvajanja je doseganje zmanjševanja deleža prekinitve šolanja za vsaj 10 %. Ob tem nove smernice težijo k sorazmernemu povečanju terciarne oziroma primerne izobrazbe za 40 % za mlade v starosti med 30 in 34 let. Evropski mladinski forum priznava, da je zgodnja opustitev šolanja eden največjih problemov formalnega izobraževanega sistema, saj eden od šestih mladih v Evropi zapusti formalno izobraževanje brez potrebnih kompetenc in kvalifikacij za uspešen vstop na trg dela in da postane aktiven državljan. To pa je tudi problem, ki ne vpliva samo na tiste mlade, ki predčasno opustijo izobraževanje.

Uporabne povezave:

Vir: Eurodesk Slovenija, 10. 11. 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)