Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je za študijsko leto 2010/11 v sodelovanju z univerzami pripravilo novo shemo sofinanciranja doktorskega študija. Kot je na torkovi novinarski konferenci poudaril minister Gregor Golobič, predstavlja korak naprej v smeri kakovosti študija, univerzam pa zagotavlja večjo avtonomijo.

Z novo shemo želimo na ministrstvu oblikovati komplementarnost vseh oblik sofinanciranja doktorskega študija, predvsem pa zagotoviti njegovo kakovostno izvajanje ter primerno finančno podporo najboljšim kandidatom. Shema bo omogočala dve možnosti sofinanciranja in hkrati univerzam prepuščala vsebinsko presojo ustreznosti doktorskih kandidatov. Posameznik bo pri prijavi izbiral med naslednjima možnostma sofinanciranja:

  1. celotno šolnino, vendar največ do 4.000 EUR ter denarno spodbudo kot prispevek k življenjskim stroškom (6.000 EUR na letnik) in enkratni znesek za promocijo in diseminacijo rezultatov (2.500 EUR v enkratnem znesku, ki se dodeli v 2. ali 3. letniku)
  2. delno sofinanciranje šolnine do največ 50 %, vendar ne več kot 2.000 EUR.

Ker bodo univerze bolj avtonomne pri podeljevanju štipendij, bodo lahko tudi bolje zagotovile spoštovanje temeljnih akademskih in znanstvenih standardov doktorskega študija in doktorskih del. Prav tako je shema namenjena vsem tistim, ki raziskujejo na področju povezovanja z gospodarstvom, kot tudi tistim, ki raziskujejo v okviru širših družbenih problemov. Prejšnji sistem je zagotavljal pretežno selektivno sofinanciranje podiplomskega študija in sicer magistrskega in doktorskega. Vanj je bilo vključenih manj kot 60 % študentov (v študijskem letu 2009/10 je sofinanciranih 45 % študirajočih magistrov znanosti in doktorskih študentov). S spremembami Zakona o visokem šolstvu je magistrski podiplomski študij (druga bolonjska stopnja) s študijskim letom 2009/2010 v celoti financiran (in ne več samo sofinanciran) s strani države. Tako je v letu 2010 za podiplomski študij namenjenih 10,2 mio EUR za financiranje magistrskega študija in predvidoma 2,9 mio za sofinanciranje doktorskega študija. Ob tem je treba poudariti, da se je vpis na magisterij znanosti več kot podvojil od študijskega leta 1998/99 (2.825 študentov) do sprejetja novega visokošolskega sistema v študijskem letu 2004/05, ko je bil največji vpis (6.440 študentov).

Obseg sredstev, ki ga od prihajajočega študijskega leta namenjamo sofinanciranju doktorskega študija ni manjši od sredstev, ki smo jih namenjali do sedaj, temveč se bodo celo povečala na 26.5 mio EUR v naslednjih petih letih, prav tako pa tudi število kandidatov, ki bodo sofinancirani po novi shemi, ne bo nujno manjše od dosedanjega števila.

Vir: MVZT, 31. 8. 2010

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)