Na spletni strani revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS) najdete novo številko let. 7, št. 3, 2017 (.pdf ), ki izhaja na Pedagoški fakulteti UL.

V tokratni fokusni številki na temo Raziskovalne ugotovitve in izzivi za razvijanje kritičnega mišljenja lahko berete:

Fokus
What is Needed to Develop Critical Thinking in Schools?
Kaj je potrebno za razvoj kritičnega mišljenja v šoli?
Lidija Radulović in Milan Stančić

Project Activities and Encouraging Critical Thinking: Exploring Teachers’ Attitudes
Projektno učno delo in spodbujanje kritičnega mišljenja: raziskovanje stališč učiteljev
Petra Pejić Papak, Lidija Vujičić in Željka Ivković

Critical Thinking as a Dimension of Constructivist Learning: Some of the characteristics of Students of Lower Secondary Education in Croatia
Kritično mišljenje kot dimenzija konstruktivističnega učenja: nekatere značilnosti učencev predmetne stopnje osnovne šole na Hrvaškem
Tomislav Topolovčan in Milan Matijević

Critical Reflection in the Professional Development of Teachers: Challenges and Possibilities
Kritična refleksija v profesionalnem razvoju učiteljev: izzivi in možnosti
Marjeta Šarić in Barbara Šteh

Encouraging Reflection and Critical Friendship in Preservice Teacher Education
Spodbujanje refleksije in kritičnega prijateljstva v začetnem izobraževanju učiteljev
Branko Bognar in Irena Krumes

Towards Professionalism in Music: Self-assessed Learning Strategies of Conservatory Music Students
Na poti k profesionalnosti v glasbi: samoocenjevanje učnih strategij študentov konservatorija za glasbo
Esa Virkkula in Säde-Pirkko Nissilä

Varia
Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education
Vključevanje staršev kot pomemben dejavnik uspešnega izobraževanja
Maša Đurišić in Mila Bunijevac

The Pluralisation of Family Life: Implications for Preschool Education
Pluralizacija družinskega življenja: implikacije za predšolsko vzgojo
Mojca Kovač Šebart in Roman Kuhar

Recenziji knjižnih del
Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9
Romina Plešec Gasparič

David Mitchell, Diversities in Education: Effective Ways to Reach All Learners, Routledge: Abingdon, New York, 2016; 336 pp.: ISBN 9781138924703
Nika Šušterič

Vljudno vabljene, vabljeni branju.

Vir: PF, 7. 10. 2017

 


(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)