Strategija EU za mlade 2019-2027 (.docx) je namenjena opolnomočenju mladih v Evropi in krepitvi njihove vloge pri oblikovanju politik EU. Ključne aktivnosti (stebri) strategije so:

1. ANGAŽIRANJE: spodbujanje mladih k udeležbi v demokratičnem življenju;
2: POVEZOVANJE: združevanje mladih iz vse EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo, učna mobilnost, solidarnost in medkulturno razumevanje;
3. OPOLNOMOČENJE: podpiranje opolnomočenja mladih s kakovostjo, inovacijami in priznavanjem mladinskega dela.

Strategija predvideva, da postane EU mladinski dialog bolj prepoznaven, širši v svojem dosegu. Strategija tudi predvideva koordinatorja EU za mlade na strani EK za bolj strukturiran odziv na prispevke mladih in mladinske politike v drugih sektorskih politikah, ki zadevajo mlade.

Pomembna novost je tudi spremljanje priložnosti financiranja, ki ga EU ponuja mladim. Ena izmed novosti so tudi predlogi načrtov držav članic o ukrepih za izvajanje EU strategije za mlade. Pomembna nadgradnja strategije je tudi vzpostavitev širše EU mladinska platforme, ki bi vključevala vse pomembne deležnike , ki lahko so-odločajo o ukrepih za mlade. Dokument sestavljajo tudi štiri prilooge in sicer: EU mladinski dialog, planer prihodnjih nacionalnih dejavnosti, evropski cilji mladih in delovni načrtu za strategijo EU za mlade 2019-2021.

Vir: URSM, 12. 12. 2018

(Skupno 229 obiskov, 1 današnjih obiskov)