V Centru odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CIPKeBiP) so 2. marca pripravili manjšo slovesnost ob otvoritvi nove vrhunske raziskovalne opreme – masnega spektrometra ultrafleXtreme™ III MALDI-TOF/TOF. Strokovni direktor tega Centra odličnosti prof.dr. Dušan Turk, vodilna raziskovalca v Centru odličnosti prof.ddr. Boris Turk in doc.dr. Marko Fonovid ter direktorica Biofarmacevtike v Lek d.d. dr. Violeta Gabrijelčič so uvodoma spregovorili o pomenu nove vrhunske raziskovalne opreme za slovenski raziskovalni prostor z vidika akademskih in industrijskih raziskav. Nato pa je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič v uporabo predal masni spektrometer raziskovalcem iz akademskega in industrijskega okolja.
 
Osrednja povezovalna tema vseh raziskav v CIPKeBiP so proteini. Masni spektromeri pa so “oči” raziskovalcev, je pojasnil prof. dr. Dušan Turk. »Pri raziskavah proteinov in njihove vključenosti v signalne poti v organizmu je nujna njihova identifikacija tako na nivoju proteinske molekule same kot na nivoju kompleksnega vzorca kot je celica ali pa cel organizem. To pa je ključnega pomena tudi za industrijo, saj je karakterizacija proteinov in njihovih posttranslacijskih modifikacij ključnega pomena za uspešno registracijo bioloških zdravil. Poleg tega pa so proteomske raziskave ene ključnih pri identifikaciji in validaciji tarč v procesu razvoja novih zdravil.« je dodal prof.ddr. Boris Turk.
Več MVZT, 2. 3. 2011
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)