Komisija z novim nizom ukrepov, med drugim z novo strategijo za mlade in novo agendo za kulturo, nadaljuje prizadevanja za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, okrepitev kulturne razsežnosti Evropske unije in povečanje udeležbe mladih.

Cilj novih pobud je povečati učno mobilnost in priložnosti za izobraževanje v EU, opolnomočiti mlade, zlasti tako, da se jih spodbudi k sodelovanju v javnem in demokratičnem življenju, ter izkoristiti potencial kulture za družbeni napredek in gospodarsko rast v Evropi.

Vir in več informacij: PR Evropska komisija, 22. 5. 2018

Na ravni EU je treba več pozornosti nameniti izobraževanju, usposabljanju, mladim in kulturi, da bi lahko mladi v celoti izkoristili svoj potencial. Z vlaganjem v spretnosti, kompetence in znanje se spodbujajo inovacije, konkurenčnost in odpornost. Danes predstavljene pobude bodo mladim iz vseh okolij zagotovile bolj obetavne možnosti in jim pomagale prevzeti dejavnejšo vlogo v družbi.

Komisija predstavlja sveženj, ki zajema:

  • krovno sporočilo z naslovom „Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik“, ki opisuje napredek Komisije pri izvajanju göteborške agende in mandata Evropskega sveta;
  • strategijo za mlade za obdobje 2019–2027, namenjeno opolnomočenju mladih v Evropi in krepitvi njihove vloge pri oblikovanju politik EU, kar odraža pomen, ki ga Komisija pripisuje naložbam v mlade in njihovo prihodnost;
  • predloge za priporočila Sveta o visokokakovostnih sistemih predšolske vzgoje in varstva, da se postavijo temelji za poznejši uspeh v življenju, o avtomatičnem vzajemnem priznavanju diplom in učnih obdobij v tujini, da se spodbudi učna mobilnost v Evropi, ter o izboljšanju poučevanja in učenja jezikov, da se zagotovi, da bi več mladih obvladalo tuje jezike;
  • novo agendo za kulturo za ozaveščanje o skupni raznoliki evropski dediščini. Njen namen je izkoristiti celoten potencial kulture za oblikovanje bolj vključujoče in pravičnejše Unije, podpiranje inovacij, ustvarjalnosti, trajnostnih delovnih mest in rasti ter okrepitev zunanjih odnosov EU. 
(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)