Svet Evrope je izdal tri nove publikacije, ki se dotikajo tudi področja izobraževanja:

Living in Diversity – Lesson Plans for Secondary Schools. Priročnik lahko učitelji uporabljajo kot vir ali orodje za vključevanje medkulturne dimenzije v poučevanje, ustvarjen pa je bil v okviru pilotnega projekta “Intercultural and interfaith dialogue through education“, ki je bil del skupnega programa Sveta Evrope in Evropske komisije “Fostering a culture of human rights in South Caucasus and Ukraine” (2006-2009).

Strategic support for decision makers – Policy tool for education for democratic citizenship and human rights. Publikacija je namenjena nosilcem odločanja v državah članicah EU; orodje politike, ki razlaga pomen izobraževanja o državljanskih in človekovih pravicah v vseživljenjskem izobraževanju in usposabljanju (neformalno/formalno, od osnovnega izobraževanja do izobraževanja odraslih) in krog oblikovanja in implementacije politik.

Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education – Recommendation CM/Rec(2010)7 and explanatory memorandum. Izobrazba igra ključno vlogo pri promoviranju glavnih vrednot Sveta Evrope: demokracija, človekove pravice in pravna država, ter preprečevanje zlorab človekovih pravic. Pomembnost osveščanja predvsem o slednjem je prikazana v tej publikaciji.

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)