Na Andragoškem centru Slovenije so v sklopu projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 – aktivnost: IKT podpora samoevalvacijam v izobraževanju odraslih odprli nove spletne strani Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih. Na spletni strai so objavljeni opisi dejavnosti razvoja kakovosti, projektov in nalog o kakovosti, ki trenutno potekajo na ACS, načrtovanja dejavnosti na področju kakovosti in uresničevanja od leta 2000 ter sodelovanja v mednarodnih projektih.

Z osnovne spletne strani o kakovosti lahko uporabniki dostopate tudi do slovarja pojmov s področja kakovosti, ki ga sproti dopolnjujejo, ter spletne knjižne police, kjer so zbrane različne publikacije o kakovosti.

ACS vabi vse avtorje prispevkov, publikacij, diplomskih, magistrskih in doktorskih del, v katerih ste obravnavali vprašanja kakovosti in evalvacije izobraževanja odraslih, k objavi prispevkov v knjižni polici.

Za vse, ki delujete na področju kakovosti, ali pa vas to področje še posebej zanima, bodo zanimive tudi spletne strani projektov, ki so jih skozi leta delovanja na področju kakovosti razvili na ACS. Nadgradili so že obstoječo spletno stran projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, na novo pripravili spletno stran projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih ter spletno stran Spodbude za razvoj kakovosti, kamor sodijo priznanja za razvoj kakovosti in zeleni znak POKI.

Vir: ACS, 6. 4. 2011

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)