Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (pdf v ang.) določa cilje na evropski ravni za dvig kakovosti življenja Romov in odpravo socialno-ekonomskih razlik, ki jih ovirajo pri njihovem vključevanju v družbo.

Romom želijo zagotoviti:
– da vsi romski otroci končajo vsaj osnovno šolanje – po ugotovitvah raziskave, opravljene v šestih državah EU, samo 42 % otrok dokonča osnovno šolanje;
– boljše možnosti za poklicno izobraževanje, zaposlitev in samozaposlitev – stopnja zaposlenosti, zlasti med ženskami, je precej pod evropskim povprečjem;
– enake možnosti za zdravstveno varstvo, vključno s preventivo, in socialne storitve – prednostna naloga je znižati stopnjo umrljivosti otrok;
– enake možnosti za stanovanja, tudi socialna – denimo, da se romskim skupnostim omogoči priključitev na javno infrastruktoro, kot sta tekoča voda in elektrika.

Države članice morajo na podlagi teh smernic do konca leta pripraviti nacionalne strategije vključevanja Romov.

Načrt tudi predlaga možnosti za boljšo uporabo sredstev EU, s katerimi bi učinkoviteje podprli vključevanje Romov.

Več: Evropska komisija, 7. 4. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)