Na Univerzi na Primorskem so 26. in 31. maja 2011 potekale volitve predstavnikov zaposlenih v Upravni odbor Univerze na Primorskem (UO UP). Vseh volilnih upravičencev je bilo 711, od tega 492 volilcev iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, in 219 volilcev iz vrst predstavnikov drugih delavcev UP.

Volilna komisija za izvedbo volitev v UO UP je na svoji seji dne 31. maja 2011 preštela skupaj 358 glasovnic. Veljavnih glasovnic zaposlenih, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, je bilo 224, (le-ti so se lahko odločali med šestimi kandidati); ostalih zaposlenih pa 116 (le-ti so se lahko odločali med dvema kandidatoma). Na podlagi rezultatov volitev in skladno s 13. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem so v Upravni odbor Univerze na Primorskem bili izvoljeni naslednji kandidati:

a) Iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, sta bila izvoljena dva kandidata, za tretjega bodo razpisane ponovne volitve (skladno s 53. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem), saj sta dva kandidata (doc. dr. Gregor Kovačič in doc. dr. Marko Orel) dobila enako število glasov:

•    doc. dr. Gorazd Bajc
•    izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
  
b) Iz vrst predstavnikov drugih delavcev univerze:

•    Tanja Marsič

Izvedba ponovnih volitev je po rokovniku za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem, predvidena v torek, 7. 6. 2011, ko bodo volili le upravičenci iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost.

Nova sestava UO UP bo uradno potrjena na konstitutivni seji UO UP, predvidoma sredi junija 2011.

Razglas uradnih rezultatov volitev (pdf)

Sklep o ponovnih volitvah (pdf)

Več UPR, 2. 6. 2011

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)