Komisija je predstavila novo pobudo, s katero bo zagotovila učinkovito porabo davkoplačevalskega denarja, saj bo izboljšala sinergijo med skladi EU za regionalno politiko in za raziskave.

Nova shema pečata odličnosti bo regijam omogočila prepoznati kakovostne in obetavne projekte z visoko oceno programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, projektom pa lažji dostop do drugih virov financiranja, kot so evropski strukturni in investicijski skladi ter drugi nacionalni in regionalni investicijski programi.

Ob evropskem tednu regij in mest (Open Days) sta pobudo na Evropskem odboru regij predstavila komisarka za regionalno politiko Corina Creţu in komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas.

Vir in več informacij: Evropska komisija, 12. 10. 2015

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)