Evropska komisija je objavila novi poročili o odprtem izobraževanju:

1.  Going Open: Policy Recommendations on Open Education in Europe – European Commission (priporočila za odprto izobraževanje v Evropi) prinaša priporočila na regionalni, nacionalni in EU ravni za spodbujanje odprtega izobraževanja v vseh izobraževalnih sektorjih. Poročilo je na voljo na naslovu http://bit.ly/openedupolicies.

2. Policy Approaches to Open Education – Case Studies from 28 EU Member States (pristop k odprtemu izobraževanju – študije primerov iz 28 držav članic EU) vsebuje analizo aktualnih politik odprtega izobraževanja po vsej Evropi. Poročilo je na voljo na naslovu http://bit.ly/policyapproaches. K publikaciji so prispevala vsa ministrstva za izobraževanje, znanost oz. tehnologijo iz EU ter tudi nekatere raziskovalne ustanove s predstavitvijo in diskusijo o aktualnih in načrtovanih politikah in dejavnostih odprtega izobraževanja. Politike so kategorizirane in analizirane v desetih razsežnostih odprtega izobraževanja OpenEdu okvirja (https://www.openeducationeuropa.eu/en/resource/openedu-framework).

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)