V petek, 18. maja 2012, je potekal izredni zbor Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije (ZRS).

Na zboru je bil z 29 glasovi ZA, s 4 glasovi PROTI in s 3 vzdržanimi glasovi za predsednika ZRS izvoljen Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje.

Dnevni red:

 1. Otvoritev zbora, pozdrav v. d. predsednika in uvodni nagovor
 2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva zbora članov ZR
 3. Izvolitev ostalih organov zbora članov ZR: – zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, – tričlanske verifikacijske komisije.
 4. Naloge ravnateljev OŠ in GŠ po sprejetem Zakonu o uravnoteženju javnih financ v Državnem zboru v pripravah na novo šolsko leto 2012/13
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednika Združenja ravnateljev zaradi odstopne izjave
 7. Volitve predsednika Združenja ravnateljev Slovenije
 8. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije posameznim članom Republiškega odbora ZR in članu Nadzornega odbora
 9. Izvolitev nadomestnih članov RO ZRS in NO ZRS
 10. Pobude in predlogi članic in članov Združenja ravnateljev ter gostov
 11. Razno

Zapisnik

Vir: ZRS

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)