Rektor Univerze na Primorskem (UP) prof. dr. Dragan Marušič je po današnji izredni seji Senata UP predstavil novo ekipo, s katero bo naslednja štiri leta vodil UP.

Vodstvo bodo, poleg rektorja, po formalnem imenovanju v naslednjih dneh sestavljali štirje prorektorji: prorektorica za študijske zadeve izr. prof. dr. Nadja Plazar, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektorica za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski in prorektor za ekonomiko in finance izr. prof. dr. Rok Strašek. Za upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge pa je rektor s sklepom zadolžil v.d. glavnega tajnika – Ingrid Kocjančič.

Ob predstavitvi je rektor še poudaril: »Kljub povečani prorektorski ekipi bo strošek dela nekaj nižji kot dosedaj, saj se bo samo del plače rektorja in prorektorjev pokrival iz sredstev rektorata.«

Več na UP, 30. 11. 2011

(Skupno 41 obiskov, 1 današnjih obiskov)