Evropska komisija je v okviru načrta za modernizacijo visokošolskega izobraževanja v Evropi 2006 naročila dve študiji, ki jih je opravil konzorcij raziskovalnih institucij pod vodstvom Centra za študijo politik v visokem šolstvu (CHEPS) na Nizozemskem.

V poročilih (organizacija, financiranje) so zajete ugotovitve o napredku reform v organizaciji in financiranju visokega šolstva v 33 evropskih državah – podrobne analiza nacionalnih sistemov držav članic EU, Hrvaške, Turčije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice in študije primerov več držav.

Številne zbrane informacije bodo koristile tako snovalcem politik kot raziskovalcem, saj odgovarjajo na štiri vprašanja, izpostavljena v študijah:

1. Kakšne spremembe so bile sprejete v politiki organizacije in financiranja visokošolskih sistemov v Evropi med leti 1995 in 2008? Kakšne spremembe so bile sprejete v okviru nacionalnih sistemov visokošolskega izobraževanja v zvezi z reformami organizacije in financiranja?

2. V kakšnem obsegu trenutno stanje organizacije in financiranja visokega šolstva v Evropi odseva načrt za modernizacijo visokošolskega izobraževanja v Evropi?

3. Kakšne so povezave med reformami organizacije, reformami financiranja in učinkovitostjo delovanja visokošolskih sistemov?

4. Kakšna znanja lahko iztržimo in katere teme organizacije in financiranja bi lahko bile ključne za nadaljnji razvoj visokega šolstva v Evropi?

Po navedbi avtorjev je bilo v zadnjih desetih letih sprejetih mnogo izobraževalnih zakonov, predvsem o zagotavljanju kakovosti in sistemih akreditacij, ki so bili predmet reform v več državah.

Drug trend v organizaciji visokega šolstva pa je težnja po večji avtonomiji institucij, tudi v finančnem poslovanju.

V zvezi z reformami financiranja izsledki študij kažejo, da širitev visokošolskih sistemov večkrat pomeni dodaten pritisk na proračun in vlade. Opaziti je trend politike delitve stroškov – veliko držav je ponovno odprlo vprašanje šolnin in štipendij.

V študijah so podrobno analizirani načini dodeljevanja javnih sredstev visokošolskim sistemom in ocene stopenj donosa javnih (socialnih) in zasebnih investicij v izobraževanje.

Izsledki študij so zbrani v 5 zvezkih, tj. okoli 1.300 strani.

Povzetka sta objavljena v 1. zvezku posamezne študije (organizacija, financiranje).

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)