Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog novega Zakona o štipendiranju, ki sta ga minister dr. Ivan Svetlik in generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjana Košir danes predstavila na novinarski konferenci.

Kot je poudaril minister dr. Svetlik, je ministrstvo pripravilo nov zakon o štipendiranju, ker veljavni zakon pomanjkljivo ureja posamezne vrste štipendij, tako vsebinsko kot procesno – nekatere določbe niso dovolj jasne, nedvoumne in razumljive, ob tem pa za nekatere štipendije še vedno velja posebna ureditev. Zato je cilj novega zakona celovita in pregledna ureditev štipendiranja v Sloveniji, med drugim namerava ministrstvo tudi enotno urediti štipendiranje v javnem sektorju.

Poleg tega bo v okviru novega štipendijskega zakona evidentirano tudi podeljevanje drugih vrst štipendij, s tem pa bo vzpostavljena transparentnost celotnega sistema štipendiranja, kar bo vključevalo tudi zbiranje podatkov o štipendijah, ki niso financirane iz proračunskih sredstev.

Med ključne novosti sodi predlog, da se bodo štipendije podeljevale zgolj za dodiplomski študij in ne več za podiplomski študij, štipendiranje študija na 3. bolonjski stopnji bo uredilo ministrstvo za visoko šolstvo. …

Preberite več: novica MDDSZ, 13. 10. 2010

Dodatne informacije:

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)