V mesecu marcu je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (agencija) zaključila tretje leto delovanja. V tem obdobju se je agencija razvijala tako organizacijsko kot strokovno. Pripravljeni in sprejeti so bili številni akti, potrebni za delo agencije oziroma za zunanjo in notranjo presojanje kakovosti, opravljene evalvacije in akreditacije študijskih programov in visokošolskih zavodov. Leta 2012 je agencija prvič sistematično presojala svojo dejavnost v postopku samoevalvacije, pripravila je samoevalvacijsko poročilo, prav zdaj pa se pripravlja na presojo skupine tujih strokovnjakov konzorcija ECA in evropske študentske zveze ESU. Konec leta 2013 načrtuje obisk skupine strokovnjakov ENQA (www.enqa.eu ) oziroma včlanitev v to zvezo in vpis v EQAR (www.eqar.eu). Triletno obdobje prav tako pomeni, da polovici članov sveta agencije (ki niso študenti) poteče mandat. Zato je agencija že pozvala pristojne institucije, da imenujejo člane v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Ob tej priložnosti Vas vabijo na novinarsko konferenco, kjer Vam bodo predstavili rezultate triletnega delovanja agencije ter načrte za prihodnost. Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

 

  • dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica sveta,
  • Tatjana Debevec, v. d. direktorja agencije od 25. 4. 2012 do 2. 4. 2013,
  • dr. Ivan Leban, direktor agencije (imenovan 2. 4. 2013).

 

Novinarska konferenca bo v sredo, 10. aprila 2013, ob 11.00 uri v prostorih agencije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana. Dodatno pisno gradivo bo razdeljeno na novinarski konferenci. Vljudno vabljeni!

Vir: NAKVIS, april 2013

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)