Na spletišču Pedagoškega inštituta je z 9. 7. 2014 objavljeno sporočilo za javnost z novinarske konference, na kateri so predstavili rezultati prvega mednarodnega preverjanja finančne pismenosti mladih in reševanja problemsko zasnovanih nalog, izvedeno v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA 2012.

Namen raziskave PISA je zajeti podatke o kompetentnostih učencev, ki jih potrebujejo za svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so pomembne tako za posameznika kot za celotno družbo. Torej, ni posebej usmerjena na merjenje rezultatov šolskih kurikulov. Finančna pismenost v raziskavi PISA je opredeljena kot posameznikovo poznavanje in razumevanje finančnih pojmov in veščin, zajema pa tudi motivacijo in samozavest, da uporabi to poznavanje in razumevanje pri sprejemanju učinkovitih odločitev v različnih finančnih kontekstih, da izboljša finančno stanje posameznikov in družbe in da lahko sodeluje v ekonomskih odločitvah.

V okviru leta 2012 izvedene raziskave PISA 2012 – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev smo v Sloveniji skupaj s 17 drugimi državami prvič izvedli mednarodno preverjanje finančne pismenosti. Ostale sodelujoče države so Avstralija, Belgija, Češka, Estonija, Francija, Hrvaška, Italija, Izrael, Kolumbija, Latvija, Nova Zelandija, Poljska, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Šanghaj-Kitajska, Španija in ZDA. V raziskavi PISA, poleg rednega preverjanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov vsake tri leta, v posameznem ciklu vključimo tudi dodatna preverjanja, kar je v PISI 2012 bilo preverjanje finančne pismenosti in reševanje problemsko zasnovanih situacij. V obeh preverjanjih je sodelovala tudi Slovenija in celotna raziskava PISA 2012 je bila izvedena kot del aktivnosti projekta ‘Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij’ 2008–2013, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izjava za javnost in Predstavitev rezultatov

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)