Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 23. 7. 2014 objavljeno sporočilo za javnost z novinarske konference o izvrševanju proračuna MIZŠ, ki je bila 23. 7. 2014.

Minister dr. Pikalo je spregovoril o izvrševanju proračuna MIZŠ. Poudaril je, da je bilo MIZŠ v začetku junija letos odvzeto 10,63 milijonov proračunskih sredstev. Ministrstvo tudi ne more prenašati sredstev znotraj svojih proračunskih postavk. To nam povroča težave pri izdaji soglasij ministrstva kadrovskim in finančnim načrtom šol.

Na področju visokega šolstva je bilo MIZŠ odvzetih 7,7 milijonov EUR, od tega dobre 4 milijone zasebnim zavodom, ki izvajajo javni program. Še posebej Univerza v Novi Gorici se je znašla v težki likvidnostni situaciji.

MIZŠ je na Ministrstvo za finance večkrat naslovilo zahtevo za dodatna sredstva oz. vsaj za dovoljenje za prerazporejanje znotraj proračunskih postavk MIZŠ, vendar se MF na to ni odzvalo.

 

Minister dr. Pikalo je poudaril, da MIZŠ porabi sredstva v skladu z likvidnostnim planom. Na dan 18. 7. 2014 je bilo stanje porabe 55.69% od veljavnega proračuna. Ministrstvo tudi izvaja vse dogovorjene ukrepe s sindikati. V naslednjem šolskem letu bo težje uresničevati zmanjševanje zaposlovanja za 1 odstotek, saj v osnovno šolo prihaja za 152 oddelkov več otrok, kar je sicer dobra novica.

 

Na področju osnovnega in srednjega šolstva imamo 543 zavodov, ki jim moramo dati soglasje k finančnim in kadrovskim načrtom. Od teh zavodov imamo težave s 66 osnovnimi šolami. Problem je v občinah, ustanoviteljicah teh osnovnih šol, ki ne želijo posredovati šolam izhodišč za pripravo finančnih in kadrovskih načrtov. Brez finančnega načrta pa ministrstvo ne more izdati soglasja. Kamen spotike je izplačilo prve polovice tretje četrine plačnih nesorazmerij. Nekatere občine so prepričane, da mora ta sredstva zagotoviti ministrstvo. Kot je poudaril mininster, je MIZŠ imelo izdelano natančno metodologijo katerim šolam bomo pomagali pri izplačilu prve polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Ministrstvo za finance nam za ta namen ni namenilo nobenih sredstev.

Na ministrstvu poskušamo rešiti situacijo. Pogovarjamo se s problematičnimi občinami še naprej. Minister je prepričan, da bomo do začetka novega šolskega leta uspeli najti ustrezne rešitve in da ne bo prišlo do črnega scenarija, to je do neizdaje soglasja MIZŠ in posledično zmanjšanja financiranja na 80% realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna preteklega leta in omejitev zaposlovanja.

 

Minister dr. Pikalo je izrazil obžalovanje, da ob približno 4 milijardah EUR, ki jih je država namenila za sanacijo bank, sedaj zmanjkuje denarja ravno na področju izobraževanja, kot najbolj vitalnega dela družbe. MIZŠ je svoj del naloge in varčevanja opravilo, nerazumljivo pa je, da se odvzamejo proračunska sredstva ministrstvu nato pa še prepreči prerazporejanje sredstev znotraj proračunske postavke.

 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)