Projekt E-knjiga: stisni roko v pest so podrobneje predstavili na novinarski konferenci v petek, 12. novembra 2010 na Ministrstvu za šolstvo in šport.

Ministrstvo za šolstvo in šport je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za osnovne šole pripravilo projekt namenjen učencem 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki skladno s svojimi interesi izmed predlaganih vsebin sami izberejo eno pripovedno besedilo, eno pesemsko besedilo, si ogledajo en film in obiščejo spominsko obeležje, muzej ali pa gredo na kratko ekskurzijo. O vsem tem pišejo (tudi fotografirajo, snemajo …) prispevke v e-knjigo. Projekt se bo zaključil s prireditvijo, na kateri bomo izbrali najboljše e-knjige, njihove avtorje pa nagradili.

Namen tega projekta je tako spodbujati timsko in interdisciplinarno povezavo več predmetov: zgodovine, slovenščine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, tujega jezika ter računalništva (IKT) in s tem smiselno povezuje znanje različnih področij v kontekstu medpredmetnega povezovanja in razsežnosti, kot so: identiteta in kulturna raznolikost, sodelovanje v skupnosti, tehnologija in mediji, kreativnost in kritično razmišljanje.

Vsebinsko projekt ponuja možnosti za razumevanje izrazne, ustvarjalne in družbene enakovrednosti različnih, za ohranjanje narodne identitete pa tudi sooblikovanje samostojne osebnosti.

E-knjigo bodo sodelujoči lahko oddali do 15. 3. 2011 v spletno učilnico, ki je v ta namen postavljena na portalu SIO.si.

Vir: MŠŠ, 12. 10. 2010

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)