Zaradi uvajanja novosti v okviru Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) s 1. januarjem 2012 preneha veljati drugi odstavek 73.c člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07-ZŠtip, 15/08-odl.US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11-odl. US in 78/11) ter Pravilnik o subvencioniranju prevozov za študente (Uradni list RS, št. 18/04 in 62/10 – ZUPJS).

Za tiste študente, ki so vložili vlogo za uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza do 31. 12. 2011 (v mesecu oktobru približno 4.500 študentov, v mesecu novembru 3.500 in v mesecu decembru 2.200 študentov) veljajo le te do konca študijskega leta 2011/2012. Za njih veljajo enaki postopki nakupa vozovnic, kot do sedaj.

Za vse tiste študente, ki želijo prvič uveljavljati pravico do subvencioniranega prevoza od 1. 1 .2012, jo uveljavljajo skladno z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Po novem se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri centru za socialno delo, na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do javnih sredstev, ki jo vložite pri pristojnem centru za socialno delo (glede na stalno prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na uradni elektronski naslov.

Vir: MVZT, 3. 1. 2012

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)