Na spletišču ministrstva za delo je z dne 28. 8. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o novostih pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki sta jih na tiskovni konferenci predstavili ministrica dr. Anja kopač Mrak in Tanja Amon, direktorica Centra za socialno delo Domžale.

“Ob nastopu mandata je bil eden od naših ključnih ciljev – odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazele pri izvajanju socialne zakonodaje. Zato smo se po evalvaciji lotili priprave sprememb obeh zakonov, ki jih je Državni zbor RS sprejel 21. 11. 2013,” je poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak.

Tako smo že s 1. januarjem vrnili državne štipendije mladoletnim dijakom. Z novo zakonodajo smo dali več prostega preudarka centrom pri upoštevanju nepremičnine, omilili smo dedovanje – (vračati ni potrebno denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 mesecev ali manj, od celotne prejete pomoči, pa je treba vrniti 2/3 dane pomoči), razširili smo splošne pogoje za upravičenost do pravice do varstvenega dodatka.

Spremembe socialne zakonodaje s 1. 9. 2014 prinašajo tudi upoštevanje bolj realnega materialnega položaj vlagatelja pri dodeljevanju pravic. Če bo družinski član npr. začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil, itd.,bo lahko oddal novo vlogo in bo center za socialno delo izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka.

V dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek. Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela za socialno najbolj ogrožene družine (prejemnike denarne socialne pomoči). Pri njih se pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni (otroški dodatek, državna štipendija, plačilo vrtca) študentsko delo ne bo upoštevalo kot dohodek, pač pa le njihovi tekoči (periodični) dohodki.

Od avgusta dalje je višji (usklajen) osnovni znesek denarne socialne pomoči, kar vpliva tudi na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) in na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina). Denarna socialna pomoč tako znaša 269,20 evrov (prej 265,22); prav toliko znaša tudi posmrtnina; pogrebnina pa 538,40 evrov (prej 530,44).

Novela zakona s 1. 9. 2014 širi tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči, s tem, da se zvišuje znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči.

Zvišuje se dodatek za otroka v enostarševski družini. Znesek v mesecu avgustu znaša 26,92 evrov, z mesecem septembrom pa bo ta znesek znašal 53,84 evrov. Zvišuje se denarna socialna pomoč za drugo odraslo osebo (tem se je socialni položaj po uvedbi nove socialne zakonodaje namreč najbolj poslabšal), in sicer iz 134,60 na 161,52 evrov.

Ob sprejemu popravkov zakona smo napovedali, da pričakujemo predvsem povečanje števila prejemnikov denarne socialne pomoči in dijaških štipendij. V prvi polovici leta so se ta pričakovanja tudi uresničila, saj se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo število prejemnikov denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči ter prejemnikov štipendije.

Prejemnikov denarne socialne pomoči (DP) je bilo v juliju 2014 50.895, izredne denarne socialne pomoči (IDP) v juliju 5.089. Julija lani je bilo prejemnikov DP 47.117, IDP pa 3.842 EUR.

V letu 2013 je bilo povprečno 22.812 prejemnikov državne štipendije. V letu 2014 je bilo povprečno 34.858 prejemnikov državne štipendije v obdobju januar – junij 2014, torej odkar veljajo zadnje spremembe na področju državnih štipendij. Ob koncu šolskega leta julija 2014 je bilo 44.853 prejemnikov državne štipendije, od tega 26.035 dijakov in 18.818 študentov.”

 

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)