Okroglo obletnico delovanja sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v Sloveniji je Center RS za poklicno izobraževanje obeležil s spletnim dogodkom, kjer je bila tudi predstavljena vsebinsko in tehnično prenovljena spletna stran Nacionalnega informacijskega središča (NRP) za poklicne kvalifikacije.

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost za opravljanje poklica in je namenjena pretežno odraslim, ki so si v življenju na kakršen koli način pridobili delovne izkušnje, znanja in poklicne kompetence ter si želijo, da bi  te bile tudi ovrednotene in javno priznane. Spletna stran NRP predstavlja prvi kontakt za vsa vprašanja, ki se nanašajo na nacionalne poklicne kvalifikacije ter nudi informacije o poklicnih standardih, katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti in postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Tako za svetovalce, izvajalce, komisije kot tudi za kandidate, pa je NRP osnovno orodje v procesu certificiranja predhodno pridobljenega znanja.

Vir in več informacij: CPI, 27. 11. 2020 in 14. 12. 2020

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)