Zaključil se je temeljni projekt »Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki«, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije. Vodja projekta je bila dr. Ksenija Vidmar Horvat s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, sodelovali pa so še Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerza v Novi Gorici in Pedagoški inštitut.

Na Pedagoškem inštitutu je potekal šesti delovni sklop z naslovom »Nacija, spol in kritična pedagogika«, ki ga je koordinirala dr. Valerija Vendramin. (Za več o celotnem projektu gl. http://projektmini.wordpress.com/.)

Delovni sklop št. 6 je bil namenjen preučevanju specifičnega polja, tj. vzgoje in izobraževanja, preko izbranih kurikulov, ki so danes v uporabi v slovenskem šolskem sistemu, predvsem v osnovni šoli. Teoretske koordinate so bile začrtane s pomočjo tradicije kritične pedagogike, postkolonialne feministične teorije in feministične epistemologije ter diskurzivnih študij ideoloških aparatov šole. Med raziskovalnimi cilji tega sklopa so bili definirani tudi naslednji:

  • pregled in diskurzivna analiza kurikularnih vsebin glede na dimenzije spola, migracij ter globalnih zgodovinskih in kulturnih vsebin,
  • identifikacija morebitnih spolno pristranih in etnocentričnih vsebin v kurikulumu,
  • identifikacija edukativno-pedagoških mest za vključitev vsebin s področja migracije.

Več si lahko preberete na spletni strani Pedagoškega inštituta.

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)