Generalna skupščina Združenih narodov je decembra lani razglasila 24. januar za mednarodni dan izobraževanja. Generalna direktorica UNESCO Audrey Azoulay je ob mednarodnem dnevu izobraževanja izpostavila pomen vključujočega in kakovostnega izobraževanja, ki mora biti dostopno vsem. Vlade je pozvala k vlaganju izdatnih sredstev v izobraževanje, saj le to vodi k odpravljanju neenakosti in izključenosti.

Ob mednarodnem dnevu izobraževanja lahko v Sloveniji z zadovoljstvom ugotovimo, da sledimo priporočilom Unesca, saj na vseh ravneh zagotavljamo vsem dostopno, vključujoče in kakovostno izobraževanje. Javno šolstvo je usmerjeno v dvig kakovosti vseh stopenj izobraževanja ob ohranjanju brezplačnega javnega izobraževanja. Zavzemajo se, da sta vzgoja in izobraževanje enakovredno ter pod enakimi pogoji dostopna vsem.

Tudi v prihodnje bodo ustvarjali kakovostne, pravične, spodbudne in inkluzivne učno-izobraževalne sredine, v katerih lahko vsakdo, ne glede na osebne oziroma socialne okoliščine, razvija svoje potenciale ter se uspešno vključuje v lokalno, nacionalno in mednarodno okolje.

Naložba v znanje je naložba v prihodnost in razvoj družbe kot celote, pa tudi slehernega posameznika, zato se bodo še naprej zavzemali tudi za dvig proračunskih sredstev na področju izobraževanja in znanosti.

Vir: MIZŠ, 24. 1. 2019

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)