Ob tretji obletnici ustanovitve je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije 9. junija na tiskovni kononferenci predstavila sporočilo za javnost.

Prav tako so objavili prvo okrožnico v letu 2014, v kateri so med drugim zapisali, da so vsi, ki v Zvezi delujejo, prostovoljci, ki želijo z vloženim časom in trudom prispevati h kakovostnemu razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. “To dosegamo predvsem s podporo in informiranjem članov ter spodbujanjem aktivne vloge staršev pri delu šole, ki jo obiskujejo njihovi otroci. Temu cilju so namenjene naše temeljne dejavnosti: posvetovanja, delavnice, seminarji, informiranje preko okrožnic pa tudi zastopanje pogleda staršev v dialogu s pristojnimi oblastmi in drugimi deležniki šolskega polja. Čeprav sta vzgoja in izobraževanje velik sistem, v katerem se spremembe, ki jih želimo doseči, uveljavljajo počasi, so sadovi našega dela ponekod že vidni. V mislih imam predvsem boljše delo svetov staršev in predstavnikov staršev v svetih šol, ki je napredovalo zaradi izmenjave dobrih praks, ki so jo omogočile dejavnosti Zveze.”

V okrožnici je zapis posvetovanja o vlogi staršev v vzgojnem poslanstvu šole, ki ga he Zveza izvedla konec marca.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)