Objavljeno je aktualno obdobno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki zajema oceno stanja na področju korupcije in nasprotja interesov v RS in delo Komisije za preprečevanje korupcije v letih 2011 in 2012.

Komisija je v letu 2011 proučila in obravnavala skupno 1422 prijav, to je 60 odstotkov več kot v letu 2010 – od tega 655 prijav, prejetih v letu 2011, in 767 »starih« prijav, prejetih v letih 2010, 2009, 2008 in 2007, ter ugotavlja, da je glede na merjenje pojava korupcije po posameznih področjih delovanja javnih institucij je bilo največ (260) prijav domnevno koruptivnih ravnanj v gospodarstvu, od tega 156 s področja gradbeništva. Sledijo domnevno koruptivna ravnanja s področja okolja in prostora (zlasti v povezavi s spremembami namembnosti zemljišč), izdaje gradbenih in drugih okoljevarstvenih dovoljenj (184 primerov), s področja pravosodja (132), socialnih zadev (125), zdravstva (118), izobraževanja, šolstva in športa (111) in tako dalje.

Obdobno poročilo 2011/2012

Vir: Skupnost občin Slovenije, 14. 11. 2012

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)