Na spletni strani gradiva vlade v obravnavi je objavljen:

Predlog sklepa o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda ‘‘Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor” in Pogodbe o soustanoviteljstvu izobraževalnega zavoda ”’Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor”.

S predlaganim sklepom o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda »Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor« in pogodbo o soustanoviteljstvu javnega izobraževalnega zavoda »Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor« se uredijo statusno-organizacijske spremembe v tem zavodu in ustanoviteljske pravice in obveznosti med soustanoviteljicami in zavodom, saj je občina Rogaška Slatina s 30.9. izstopila iz soustanoviteljstva Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor.

S tem sklepom se v okviru zavoda ustanovi Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), v okviru katerega bo zavod v sodelovanju z delodajalci s področja gostinstva in turizma organiziral in zagotavljal izvajanje praktičnega usposabljanja za dijake in študente ter druge udeležence izobraževanja, ki se izobražujejo na področjih gostinstva in turizma, kar pomeni, da bo v okviru tega MIC možno pokriti potrebe po praktičnem usposabljanju tudi za dijake, ki se izobražujejo za poklice na področju gostinstva in turizma in druge udeležence izobraževanja  ter študente drugih šol.

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)