Pred nekaj meseci je Slovenija predlagala Evropski komisiji in državam članicam EU, da po načelu Odprte metode koordinacije v okviru Odbora Evropskega raziskovalnega prostora (ERAC) mednarodna skupina strokovnjakov prouči naš raziskovalni in inovacijski sistem ter na koncu oblikuje poročilo s priporočili za izboljšanje.

Na osnovi predhodno opravljenega izbora predlaganih ekspertov se je 7. in 8. oktobra skupina štirih strokovnjakov iz držav članic EU ter dveh neodvisnih evropskih analitikov v Ljubljani na MVZT sestala na dvodnevnem posvetu s ključnimi deležniki v Sloveniji na področju raziskovalne dejavnosti in inovacij. Tako so se evropski strokovnjaki sestali s predstavniki MVZT in MG, agencij, univerz, raziskovalnih inštitutov, podjetij in Gospodarske zbornice. Osrednji cilj posveta je bil namenjen seznanjanju evropskih strokovnjakov z delovanjem slovenskega raziskovalnega in inovacijskega sistema. Ugotovitve in priporočila, ki jih bodo strokovnjaki po opravljeni analizi pripravili, bodo javno predstavljeni novembra. MVZT jih bo uporabilo pri oblikovanju in izvajanju nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020.

Vir: MVZT, 8. 10. 2010

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)