Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije dane objavlja predlog izbranih projektov po prijaviteljih na 2. javnem razpisu po kreativni poti do praktičnega znanj.

Prijavitelji so zaprosili za sofinanciranje projektov v skupnem znesku 11.621.695,00 EUR. Znesek zaprošenih sredstev je presegal razpoložljiva.

Strokovna komisija je v skladu z 4. točko javnega razpisa ocenila prijavljene projekte in v skladu s 5. točko razporedila sredstva po posameznih prijaviteljih po postopku kot je naveden v 8. točki javnega razpisa.

Izbranih je bilo 246 projektov v skupni vrednosti 5.234.994,00 EUR.

Predlog prejemnikov sredstev.

Operacija »Po kreativni poti do praktičnega znanja« se izvaja v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)