V petek, 24. decembra 2010, je Ministrstvo za šolstvo in šport v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2011.

Za sofinanciranje vsebin, na katere se nanaša javni razpis, je Ministrstvo za šolstvo in šport v državnem proračuna zagotovilo 8.075.583,00 EUR. Iz navedenih sredstev se bo sofinanciralo izvajanje naslednjih vsebin: športna vzgoja otrok, mladine in študentov, vrhunski šport, športna rekreacija in šport invalidov.

Sofinancirale so bodo tudi strokovne in razvojne naloge v športu, in sicer: spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga, preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov, delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu na državni ravni na področju športne rekreacije, športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, zamejskih športnih zvez ter zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu ter mednarodna dejavnost v športu.

Vir: MŠŠ, 24. 12. 2010

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)